Μαθηματικά

Αρχική > Διδακτικό Υλικό > 2022-2023 > Λύκειο > Μαθηματικά

Εδώ μπορείτε να βρείτε διδακτικό υλικό σχετικό με τα μαθηματικά όλων των τάξεων Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου.

Α’ Λυκείου – Άλγεβρα
Τεστάκι #001 – Τι θυμόμαστε από το Γυμνάσιο;
Τεστάκι #002 – Σύνολα
Σημειώσεις Θεωρίας: Κεφάλαιο 1ο – Εισαγωγή
Τεστάκι #003 – Λίγα ακόμα σύνολα
Μία πρώτη επανάληψη – Παραστάσεις, πράξεις, ταυτότητες
Τεστάκι #004 – Παραστάσεις και λίγες πράξεις
Τεστάκι #005 – Κι άλλες λίγες παραστάσεις
Τεστάκι #006 – Διαστήματα
Τεστάκι #007 – Απόλυτες τιμές
Ασκήσεις στις απόλυτες τιμές και τα διαστήματα
Τεστάκι #008 – Απόλυτες τιμές (ξανά)

Α’ Λυκείου – Γεωμετρία
Κατασκευές με Κανόνα και Διαβήτη – Μέρος 1ο
Κατασκευές με Κανόνα και Διαβήτη – Μέρος 2ο
Κατασκευές με Κανόνα και Διαβήτη – Μέρος 3ο

Β’ Λυκείου (Προσανατολισμός)
Εισαγωγικές ασκήσεις στα διανύσματα
Λίγο από Εσωτερικό Γινόμενο

Γ’ Λυκείου
Επαναληπτικό Διαγώνισμα στις Συναρτήσεις
Οι λύσεις του από-πάνω

Γ’ ΕΠΑΛ
Επαναληπτικό Διαγώνισμα στην Στατιστική
Οι λύσεις του από-πάνω