Μαθηματικά

Αρχική > Διδακτικό Υλικό > 2021-2022 > Λύκειο > Μαθηματικά

Εδώ μπορείτε να βρείτε διδακτικό υλικό σχετικό με τα μαθηματικά όλων των τάξεων Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου.

Α’ Λυκείου
Διαφάνειες – Μάθημα 1ο – Εισαγωγή & Σύνολα
Διαφάνειες – Μάθημα 2ο – Πράξεις & Ανισότητες (Α’)
Διαφάνειες – Μάθημα 3ο – Πράξεις & Ανισότητες (Β’)
Διαφάνειες – Μάθημα 4ο – Απόλυτη Τιμή (Α’)
Διαφάνειες – Μάθημα 5ο – Απόλυτη Τιμή (Β’)
20 ερωτήσεις Σωστού – Λάθους (Λογική, Πραγματικοί αριθμοί)
Διαφάνειες – Μάθημα 6ο – Απόλυτη Τιμή (Γ’)
Σύνολα – Ασκήσεις στα βασικά σύμβολα και πράξεις
Διαφάνειες – Μάθημα 7ο – Απόλυτη Τιμή (Δ’)
Ασκήσεις σε Ανισότητες και Διαστήματα πραγματικών αριθμών
Διαφάνειες – Μάθημα 8ο – Διαστήματα και Ρίζες
Διαφάνειες – Μάθημα 9ο – ν-οστές ρίζες
Ασκήσεις σε απόλυτες τιμές και άλλα πολλά…
Τεστάκι της ημέρας Ι – Απόλυτη Τιμή
Τεστάκι της ημέρας ΙΙ – Εξισώσεις με Απόλυτες Τιμές
Διαφάνειες – Μάθημα 10ο – Ρητοί εκθέτες
Τεστάκι της ημέρας ΙΙΙ – Κι άλλες εξισώσεις…
Διαφάνειες – Μάθημα 11ο – Εξισώσεις (Α’)
Τεστάκι της ημέρας IV – ν-οστές ρίζες
Διαφάνειες – Μάθημα 12ο – Εξισώσεις (Β’)
Τεστάκι της ημέρας V – ν-οστές ρίζες ξανά
Διαφάνειες – Μάθημα 13ο – Εξισώσεις (Γ’)
Ασκησούλες στους πραγματικούς αριθμούς
Διαφάνειες – Μάθημα 14ο – Εξισώσεις (Δ’)
Διαφάνειες – Μάθημα 15ο – Εξισώσεις (Ε’)
Χριστουγεννιάτικες εξισώσεις!
Διαφάνειες – Μάθημα 16ο – Ανισώσεις (Α’)
Διαφάνειες – Μάθημα 17ο – Ανισώσεις (Β’)
Διαφάνειες – Μάθημα 18ο – Ανισώσεις (Γ’)
Διαφάνειες – Μάθημα 19ο – Ανισώσεις (Δ’)
Λίγες, πολύ λίγες, παραμετρικές εξισώσεις
Διαφάνειες – Μάθημα 20ο – Ανισώσεις (Ε’)
Διαφάνειες – Μάθημα 21ο – Συναρτήσεις (Α’)
Διαφάνειες – Μάθημα 22ο – Συναρτήσεις (Β’)
Διαφάνειες – Μάθημα 23ο – Συναρτήσεις (Γ’)
Κάτι τύποι σαν τον Vieta…
Διαφάνειες – Μάθημα 24ο – Συναρτήσεις (Δ’)
Διαφάνειες – Μάθημα 25ο – Συναρτήσεις (Ε’)
Διαφάνειες – Μάθημα 26ο – Συναρτήσεις (ΣΤ’)
Διαφάνειες – Μάθημα 27ο – Επανάληψη (Α’)
Διαφάνειες – Μάθημα 28ο – Επανάληψη (Β’)
Φύλλο Εργασίας – Εισαγωγή στις Συναρτήσεις
Διαφάνειες – Μάθημα 29ο – Επανάληψη (Γ’)
Συστήματα;

Β’ Λυκείου
Διαφάνειες – Μάθημα 1ο – Γραμμικά 2×2 συστήματα
Διαφάνειες – Μάθημα 2ο – Μη γραμμικά και 3×3 γραμμικά συστήματα
Διαφάνειες – Μάθημα 3ο – Ορισμός της Συνάρτησης
Διαφάνειες – Μάθημα 4ο – Μονότονες Συναρτήσεις
Διαφάνειες – Μάθημα 5ο – Συμμετρικές και «1-1» συναρτήσεις
Διαφάνειες – Μάθημα 6ο – Τριγωνομετρικοί αριθμοί
Διαφάνειες – Μάθημα 7ο – Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες
Διαφάνειες – Μάθημα 8ο – Υπολογισμός Τριγωνομετρικών Αριθμών
Ασκήσεις με… σύστημα
Διαφάνειες – Μάθημα 9ο – Γραφικές Παραστάσεις (Α’)
Ασκήσεις στις Συναρτήσεις – Ορισμός, Γραφική Παράσταση
Διαφάνειες – Μάθημα 10ο – Γραφικές Παραστάσεις (Β’)
Διαφάνειες – Μάθημα 11ο – Τριγωνομετρικές εξισώσεις (Α’)
Διαφάνειες – Μάθημα 12ο – Εξισώσεις και Ταυτότητες
Διαφάνειες – Μάθημα 13ο – Εισαγωγή στα Πολυώνυμα
Διαφάνειες – Μάθημα 14ο – Ευκλείδεια Διαίρεση Πολυωνύμων
Διαφάνειες – Μάθημα 15ο – Σχήμα Horner
Μία Χριστουγεννιάτικη εισαγωγή στα πολυώνυμα
Διαφάνειες – Μάθημα 16ο – Εξισώσεις
Διαφάνειες – Μάθημα 17ο – Κι άλλες εξισώσεις
Διαφάνειες – Μάθημα 18ο – Ανισώσεις (Α’)
Διαφάνειες – Μάθημα 19ο – Ανισώσεις (Β’)
Διαφάνειες – Μάθημα 20ο – Ανισώσεις (Γ’)
Διαφάνειες – Μάθημα 21ο – Ανισώσεις (Δ’)
Διαφάνειες – Μάθημα 22ο – Εκθετικές Συναρτήσεις (Α’)
Διαφάνειες – Μάθημα 23ο – Εκθετικές Συναρτήσεις (Β’)
Διαφάνειες – Μάθημα 24ο – Εκθετικές Συναρτήσεις (Γ’)
Διαφάνειες – Μάθημα 25ο – Εκθετικές Συναρτήσεις (Δ’)
Διαφάνειες – Μάθημα 26ο – Λογαριθμικές Συναρτήσεις (Α’)
Διαφάνειες – Μάθημα 27ο – Λογαριθμικές Συναρτήσεις (Β’)
Διαφάνειες – Μάθημα 28ο – Λογαριθμικές Συναρτήσεις (Γ’)
Διαφάνειες – Μάθημα 29ο – Λογαριθμικές Συναρτήσεις (Δ’)
Όλη η θεωρία

Β’ Λυκείου – Προσανατολισμού
Λυμένα Παραδείγματα Εφ’ όλης της Ύλης

Γ’ Γενικού Λυκείου
Εισαγωγικές ασκήσεις στις συναρτήσεις
Οι λύσεις των από πάνω ασκήσεων
Ασκήσεις στη σύνθεση και τις γραφικές παραστάσεις
Οι λύσεις των από πάνω ασκήσεων
Ασκήσεις σε μονοτονία και «1-1»
Οι λύσεις των από πάνω ασκήσεων
Λυμένα Παραδείγματα: Συναρτήσεις
Εισαγωγικές ασκήσεις στα όρια – Η έννοια του ορίου
32 όρια για… διασκέδαση
Εισαγωγή στην έννοια της συνέχειας
Προβλήματα στο Θεώρημα του Bolzano
Ασκήσεις και προβλήματα στη συνέχεια
Εισαγωγή στην έννοια της παραγώγου
Κανόνες παραγώγισης και εφαπτόμενες
111 συναρτήσεις προς παραγώγιση
Λίγος Fermat…
Λίγος Rolle…
Όχι τόσο λίγο ΘΜΤ…
1ο Επαναληπτικό Θέμα
2ο Επαναληπτικό Θέμα
Διαφορικές εξισώσεις;
3ο Επαναληπτικό Θέμα
4ο Επαναληπτικό Θέμα
5ο Επαναληπτικό Θέμα
6ο Επαναληπτικό Θέμα
7ο Επαναληπτικό Θέμα
40-1 Μικρές Επαναληπτικές Ασκήσεις
8o Επαναληπτικό Θέμα
9ο Επαναληπτικό Θέμα
10o Επαναληπτικό Θέμα
11ο Επαναληπτικό Θέμα
123 Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους
12ο Επαναληπτικό Θέμα
13ο Επαναληπτικό Θέμα
Οι λύσεις του επαναληπτικού διαγωνίσματος VI