Μαθηματικά

Αρχική > Διδακτικό Υλικό > 2020-2021 > Λύκειο > Μαθηματικά

Α’ Λυκείου
Συλλογή ασκήσεων εφ’ όλης της ύλης
Επαναληπτικό διαγώνισμα, λίγο από γυμνάσιο, λίγο από τα πρώτα
Οι λύσεις του από-πάνω διαγωνίσματος
Τεστάκι της ημέρας Ι – Παραστάσεις
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας IV – Παραστάσεις
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας VII – Αποδείξεις ανισοτήτων
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XI – Αποδείξεις ανισοτήτων
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XV – Απόλυτες τιμές
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Διαφάνειες για την καραντίνα (ενημ.: 18/01/2021)
Λίγες ασκήσεις στα σύνολα
Τεστάκι της ημέρας XIX – Απόλυτες τιμές
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXIII – Απόλυτες τιμές
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXVII – Απόλυτες τιμές
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXXI – Απόλυτες τιμές
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXXV – Εξισώσεις με απόλυτες τιμές
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XL – Εξισώσεις με απόλυτες τιμές
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Ένα πολύ μικρό quiz μέχρι τις απόλυτες τιμές!
Τεστάκι της ημέρας XLIV – Ρίζες
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Διαφάνειες για την καραντίνα ΙΙ (ενημέρωση: 04/03/2021)
Τεστάκι της ημέρας XLVIII – Ρίζες
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Επιστροφή στις… ρίζες
Τεστάκι της ημέρας LII – Ρίζες
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LVI – Εξισώσεις
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LX – Εξισώσεις
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LXIV – Εξισώσεις
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LXVIII – Ανισώσεις
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LXXI – Παραμετρικές εξισώσεις
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LXXV – Πρόοδοι
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LXXIX – Πρόοδοι
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LXXXIII – Συναρτήσεις
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Διαφάνειες για… μετά την καραντίνα ΙΙΙ (ενημέρωση: 13/04/2021)


Β’ Λυκείου
Πρόχειρες σημειώσεις εφ’ όλης της ύλης
Τεστάκι της ημέρας ΙΙ – Συναρτήσεις
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας V – Συναρτήσεις
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της μέρας VIII – Μονοτονία
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XII – Μονοτονία
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XVI – Άρτιες και περιττές συναρτήσεις
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XX – «1-1»
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXIV – «1-1»
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXVIII – «1-1»
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Διαφάνειες για την καραντίνα (ενημ.: 18/02/2021)
Τεστάκι της ημέρας XXXVI – Τριγωνομετρία
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXXVII – Τριγωνομετρία
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XLI – Τριγωνομετρία
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XLV – Τριγωνομετρία
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XLIX – Τριγωνομετρία
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Ασκήσεις στα πολυώνυμα
Τεστάκι της ημέρας LIII – Τριγωνομετρία
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LVII – Τριγωνομετρία
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LXI – Πολυώνυμα
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LXV – Πολυώνυμα
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LXVIII – Πολυώνυμα
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Διαφάνειες για την καραντίνα ΙΙ (ενημ: 13/04/2021)
Τεστάκι της ημέρας LXXII – Πολυώνυμα
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LXXVI – Πολυώνυμα
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LXXX – Εκθετικές συναρτήσεις
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LXXXIV – Εκθετικές συναρτήσεις
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!

Γ’ Λυκείου
Λυμένα παραδείγματα στις συναρτήσεις
Λυμένα παραδείγματα στις συναρτήσεις (έγχρωμα)
Ανανεωμένες διαφάνειες στις συναρτήσεις
Λυμένα παραδείγματα στα όρια
Όλες οι αποδείξεις
Σημειώσεις σε Συναρτήσεις-Όρια-Συνέχεια
Κορωνοκενά…
Τεστάκι της ημέρας ΙΙΙ – Συναρτήσεις
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας VI – Συναρτήσεις
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας IX – Μονοτονία
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XIΙI – Όρια
Οι λύσεις του από πάω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XVII – Όρια
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXI – Όρια
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXV – Όρια
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXIX – Όρια
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXXIII – Όρια
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXXVIII – Όρια
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Διαφάνειες για την καραντίνα (Βασικά skills – ενημ.: 13/12/2020)
Τεστάκι της ημέρας XLII – Συνέχεια
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Πρόχειρες σημειώσεις σε παράγωγο (2020-2021)
Τεστάκι της ημέρας XLVI – Όρια
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας L – Συνέχεια
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LIV – Παράγωγος
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LVIII – Παράγωγος
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LXII – Παράγωγος
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LXVI – ΘΜΤ
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LXIX – Ακρότατα
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LXXIII – Ανισότητες
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
12 Θέματα από το Βιβλίο
Τεστάκι της ημέρας LXXVII – Επαναληπτικό
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LXXXI – Επαναληπτικό
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LXXXV – Επαναληπτικό
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!

Γ’ ΕΠΑΛ
Στατιστική – Διαφάνειες (1)
Ασκήσεις εφ’ όλης της ύλης στην στατιστική
Όρια… άνευ ορίων
Θερινή Επανάληψη
Εισαγωγή στην παράγωγο
Κανόνες παραγώγισης
Ο κανόνας της αλυσίδας
Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Στατιστική
Οι λύσεις του από-πάνω διαγωνίσματος
Μονοτονία συναρτήσεων
Τεστάκι της ημέρας X – Μέτρα θέσης
Οι λύσεις του από πάνω
70 συναρτήσεις προς παραγώγιση
Τεστάκι της ημέρας XIV – Μέτρα θέσης
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Στατιστική – Διαφάνειες (2)
Τεστάκι της ημέρας XVIII – Μέτρα θέσης
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Στατιστική – Διαφάνειες (3)
Στατιστική – Διαφάνειες (4)
Τεστάκι της ημέρας XXII – Μέτρα θέσης
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXVI – Μέτρα θέσης
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκια της ημέρας XXX – Μέτρα διασποράς
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Διαφάνειες για την καραντίνα (ενημ.: 12/03/2021)
Τεστάκι της ημέρας XXXIV – Μέτρα διασποράς
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXXIX – Μέτρα διασποράς
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
25 στιγμές… μονοτονίας
Τεστάκι της ημέρας XLIII – CV
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
9 επαναληπτικές ασκήσεις στη Στατιστική
9 προβλήματα βελτιστοποίησης
Τεστάκι της ημέρας XLVII – Όρια
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LI – Παράγωγος
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Για… γραφικούς
Ασκήσεις με παραμέτρους
Τεστάκι της ημέρας LV – Μονοτονία
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LIX – Μονοτονία!
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τρία επαναληπτικά θέματα στη Στατιστική
Τεστάκι της ημέρας LXIII – Στατιστική
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LXVII – Συχνότητες
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Άλλα τρία θέματα στατιστικής
Τεστάκι της ημέρας LXX – Γενικό
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LXXIV – Γενικό
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Επαναληπτικό διαγώνισμα εφ’όλης της κορωνοΰλης (1)
Οι λύσεις του από πάνω διαγωνίσματος
Τεστάκι της ημέρας LXXVIII – Επανάληψη
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LXXXII – Επαναληπτικό
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LXXXVI – Επαναληπτικό
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Επαναληπτικό εφ’ όλης της κορωνοΰλης! (2)
Οι λύσεις του από πάνω διαγωνίσματος!
Επαναληπτικό εφ’ όλης της κορωνοΰλης! (3)
Οι λύσεις του από πάνω διαγωνίσματος!
Επαναληπτικό εφ’ ολης της κορωνοΰλης! (4)
Οι λύσεις του από πάνω διαγωνίσματος!
Επαναληπτικό εφ’ όλης της κορωνοΰλης (5)
Οι λύσεις του από πάνω διαγωνίσματος!
Σύνοψη της θεωρίας των μαθηματικών της Γ’ ΕΠΑΛ
Πέντε επαναληπτικά διαγωνίσματα!
10 Επαναληπτικά Θέματα
Επαναληπτικό εφ’ όλης της κορωνοΰλης (6)
Οι λύσεις του από πάνω διαγωνίσματος!
Μία checklist για τις πανελλήνιες!