ΑΕΠΠ

Αρχική > Διδακτικό Υλικό > 2019-2020 > Λύκειο > ΑΕΠΠ

Παρατίθεται υλικό σε σχέση με το μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Γ’ Λυκείου. Επίσης, εδώ θα βρείτε και υλικό από την τάξη (οι λύσεις είναι των μαθητών).

Ασκήσεις στις παραστάσεις της Ψευδογλώσσας
Ασκήσεις στη δομή επιλογής Ι
Ασκήσεις στις διαιρέσεις ακεραίων
Ασκήσεις στα διαγράμματα ροής
The Wumpus Project – Part 0
Ασκήσεις στην κλιμακωτή χρέωση
1089
Ψηφία
Δίδυμοι πρώτοι, Goldbach και πολλά άλλα…
Εξισώσεις και Συστήματα
Μία άσκηση με κλιμακωτή χρέωση
Μία μικρή επανάληψη
Εισαγωγούλα στους πίνακες
Βασικές επεξεργασίες πινάκων
Πίνακες χαρακτήρων
Ταξινόμηση πινάκων