Γυμνάσιο

Αρχική > Διδακτικό Υλικό > 2019-2020 > Γυμνάσιο

Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να βρείτε υλικό για την ύλη των τριών τάξεων του Γυμνασίου.

Α’ Γυμνασίου
Επαναληπτικές ασκήσεις στην ύλη του δημοτικού
Επαναληπτικές ασκήσεις στην ύλη του δημοτικού – Β’ Μέρος
Εισαγωγή στους αρνητικούς αριθμούς
Το σύνολο των ακεραίων αριθμών
Παραστάσεις με ακέραιους αριθμούς
Ασκήσεις στην ευθεία των αριθμών
Ασκήσεις σε διαιρετότητα, ΕΚΠ, ΜΚΔ κ.λπ.
Ασκήσεις σε διαιρετότητα, πρώτους και δυνάμεις
Ασκήσεις σε διαιρετότητα και δυνάμεις – Μέρος Β’
Ασκήσεις σε διαιρετότητα και δυνάμεις – Μέρος Γ’
Πράξεις με δυνάμεις του 10
Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους στο πρώτο κεφάλαιο
Επανάληψη στο 1ο Κεφάλαιο
Πρόσθεση κλασμάτων
Προβλήματα με πράξεις κλασμάτων
Προβλήματα με κλάσματα
Επανάληψη στα πρώτα τρία κεφάλαια

Γ’ Γυμνασίου
Επανάληψη μέχρι και τις δευτεροβάθμιες εξισώσεις