Φυσική

Αρχική > Διδακτικό Υλικό > 2018-2019 > Λύκειο > Φυσική

Εδώ θα αναρτάται διδακτικό υλικό για τα μαθήματα της φυσικής των τάξεων του λυκείου, ταξινομημένο ανά τάξη.

Α’ Λυκείου
Ασκήσεις στην ΕΟΚ
Προβλήματα στην ΕΟΚ
Επαναληπτικά προβλήματα στην ΕΟΚ
Όταν ο Bale έτρεχε…
Ασκήσεις στην ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
Ασκήσεις στην ελεύθερη πτώση
Επανάληψη στις ευθύγραμμες κινήσεις
Μία άσκηση στα κεκλιμένα επίπεδα
Β’ Λυκείου

Γ’ Λυκείου