Μαθηματικά

Αρχική > Διδακτικό Υλικό > 2018-2019 > Λύκειο > Μαθηματικά

Παρατίθεται διδακτικό υλικό (σημειώσεις, ασκήσεις, διαγωνίσματα, ενίοτε και λύσεις) οργανωμένο ανά τάξη:
Α’ Λυκείου
Ασκήσεις στους πραγματικούς αριθμούς
Ασκήσεις στις απόλυτες τιμές
Ασκήσεις στα διαστήματα
Ασκήσεις στις ρίζες ανώτερης τάξης/ρητούς εκθέτες
Φτάνουν κάποιοι αριθμοί;
Μια πρώτη επανάληψη
Ασκήσεις στις εξισώσεις διαφόρων βαθμών
Ασκήσεις στις συναρτήσεις
Μια δεύτερη επανάληψη
Λίγες ακόμα εξισώσεις
Επαναληπτικές ασκήσεις
Παίζοντας με τα διαστήματα
Επανάληψη στην παραγοντοποίηση
Ασκήσεις στα ακρότατα αλγεβρικών παραστάσεων
Ασκήσεις στην απόδειξη ανισοτήτων
Ένα κιλό εξισώσεις…
Ένα κιλό ανισώσεις…
Λίγες ακόμα εξισώσεις…
Κάποιες παραμετρικές εξισώσεις
Δύο λυμένα παραδείγματα
Εξισώσεις με αλλαγή μεταβλητής
Εισαγωγικές ασκήσεις στις συναρτήσεις

Β’ Λυκείου (άλγεβρα)
Ασκήσεις με… σύστημα
Ασκήσεις σε μη γραμμικά και 3×3 συστήματα
Ασκήσεις και προβλήματα στις συναρτήσεις
Μία μικρή επανάληψη σε τριγωνομετρία και εκθετική/λογαριθμική συνάρτηση
Οι λύσεις του από-πάνω
Ασκήσεις σε μονοτονία/συμμετρία και 1-1
Ασκήσεις στην τριγωνομετρία
Ασκήσεις στην τριγωνομετρία (Β’)
Ασκήσεις στην τριγωνομετρία (Γ’)
Μια Χριστουγεννιάτικη επανάληψη
Εισαγωγή στα πολυώνυμα
Ασκήσεις στη διαίρεση πολυωνύμων και το σχήμα Horner
Ένα φύλλο εργασίας στα πολυώνυμα
Φύλλο εργασίας – Γραφικές παραστάσεις πολυωνυμικών συναρτήσεων
Ασκήσεις στις πολυωνυμικές εξισώσεις
Τεστάκι στα πολυώνυμα
Ασκήσεις στα πολυώνυμα και οι λύσεις του από-πάνω
Κι άλλο τεστάκι στα πολυώνυμα
Ασκήσεις στις πολυωνυμικές ανισώσεις και οι λύσεις του από-πάνω
Ακόμα ένα τεστάκι!
Επαναληπτικές ασκήσεις στα πολυώνυμα
Άλλο ένα τεστάκι στα πολυώνυμα!
Εισαγωγή στην εκθετική συνάρτηση και οι λύσεις του προηγούμενου τεστ
Φύλλο εργασίας στις εκθετικές συναρτήσεις
Εισαγωγικές ασκήσεις στις εκθετικές συναρτήσεις
Ένα τεστάκι στις εκθετικές συναρτήσεις!
Ασκήσεις σε εκθετικές ανισώσεις και εξισώσεις και οι λύσεις του από-πάνω
Ένα ακόμα τεστάκι στις εκθετικές συναρτήσεις
Επαναληπτικές ασκήσεις στις εκθετικές συναρτήσεις και οι λύσεις του από-πάνω
Ένα φύλλο εργασίας στους λογαρίθμους (Βακτήρια!)
Ασκήσεις στους λογαρίθμους
Πασχαλινή επανάληψη

Β’ Λυκείου (κατεύθυνση)
Ασκήσεις στα διανύσματα
Ασκήσεις στις συντεταγμένες
Ασκήσεις στον συντελεστή διεύθυνσης
Ασκήσεις στην εξίσωση ευθείας
Ασκήσεις στη γενική μορφή εξίσωσης ευθείας
Επαναληπτικές ασκήσεις στην εξίσωση ευθείας
Επανάληψη μέχρι τον κύκλο
Λυμένα παραδείγματα
Επαναληπτικές ασκήσεις
Οι λύσεις των από-πάνω

Γ’ Λυκείου (Γενικού)
Συναρτήσεις – Πρόχειρες σημειώσεις
Όρια συναρτήσεων – Πρόχειρες σημειώσεις
Επαναληπτικό διαγώνισμα στις Συναρτήσεις
Οι λύσεις του παραπάνω
Επαναληπτικές «προπονητικές» σημειώσεις στα Μαθηματικά Προσανατολισμού
Λίγες τεχνικές ασκήσεις στο πεδίο ορισμού συναρτήσεων
Επαναληπτικό διαγώνισμα στις συναρτήσεις με λίγα όρια
Οι λύσεις του παραπάνω
Σημειώσεις στις ασύμπτωτες
Επανάληψη στα όρια
Ασκήσεις στη συνέχεια
Ασκήσεις στη συνέχεια (Β’)
Επαναληπτικές ασκήσεις στη συνέχεια
Συνέχεια – Πρόχειρες σημειώσεις
Παράγωγος – Πρόχειρες σημειώσεις
Ασκήσεις στις παραγώγους – Ι
Ασκήσεις στις παραγώγους (Fermat) – II
Επαναληπτικό διαγώνισμα μέχρι και τον ορισμό της παραγώγου
Επαναληπτικό διαγώνισμα μέχρι και τον ορισμό της παραγώγου (Β’ έκδοση)
Ασκήσεις στο Θεώρημα του Rolle και το Θ.Μ.Τ.
Ασκήσεις στις παραγώγους (Μονοτονία)
Ασκήσεις στο θεώρημα σταθερής συνάρτησης
Ασκήσεις στην κυρτότητα και τη χάραξη γραφικής παράστασης συνάρτησης
Επαναληπτικό διαγώνισμα εφ’ όλης της ύλης
Οι λύσεις του από-πάνω
Επαναληπτικό διαγώνισμα εφ’ όλης της ύλης ΙΙ
Οι λύσεις του από-πάνω
Η ιδιότητα Darboux και μία ερώτηση θεωρίας
Επαναληπτικό διαγώνισμα εφ’ όλης της ύλης ΙΙΙ
Οι λύσεις του από-πάνω
Επαναληπτικό διαγώνισμα εφ’ όλης της ύλης IV
Οι λύσεις του από-πάνω
Επαναληπτικό διαγώνισμα εφ’ όλης της ύλης V
Οι λύσεις του από-πάνω
Επαναληπτικό διαγώνισμα εφ’ όλης της ύλης VI
Επαναληπτικό διαγώνισμα εφ’ όλης της ύλης VII
Επαναληπτικό διαγώνισμα εφ’ όλης της ύλης VIII

Γ’ Λυκείου (ΕΠΑΛ)
Προβλήματα στις συναρτήσεις
Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στις συναρτήσεις
Προβλήματα βελτιστοποίησης
Θεωρία και παραδείγματα γραμμικής εξάρτησης μεταβλητών
Επαναληπτικό διαγώνισμα εφ’ όλης της ύλης
Επαναληπτικό διαγώνισμα εφ’ όλης της ύλης ΙΙ