Υλικό από την τάξη

Αρχική > Διδακτικό Υλικό > 2018-2019 > Λύκειο > ΑΕΠΠ > Υλικό από την τάξη

Εδώ παρατίθεται υλικό που αναπτύσσεται από τους μαθητές στην τάξη (λύσεις ασκήσεων ή προβλημάτων φυλλαδίων ή άλλων προβλημάτων που προκύπτουν στην τάξη).

Το υλικό είναι οργανωμένο ανά διδακτικό έτος.

Η κεντρική εικόνα της σελίδας είναι ο πίνακας Σπίτια στο Μόναχο του Wassily Kandinsky.

2018-2019